آدرس: تهران – میدان رازی – خیابان انبارنفت – پلاک ۱۳۰

شماره تماس: ۵۵۶۵۰۹۰۹ – ۵۵۶۴۵۰۶۰

همراه: ۰۹۳۷۳۱۴۴۵۹۱

ایمیل: info@amirjan.com